Startsida

Välkommen till Medskrift!


Medskrift erbjuder språktjänster med tonvikt på området medicin/life science. Om du behöver hjälp med att putsa på en svensk text eller översätta en text från engelska, tyska, danska eller norska till god, idiomatisk svenska kan du med förtroende vända dig till Medskrift. I retur får du en välarbetad text, vid behov med konstruktiva kommentarer till texten och upplysningar om utfört arbete.


Översättning har kallats för det omöjligas konst. Det är inte utan anledning för språket är en bärare av så mycket: kultur, förförståelse och världssyn. Vidare skiljer sig språk åt på många sätt, till exempel bildar man i svenska och tyska nya ord genom sammanskrivning, något som man inte gör i samma utsträckning på engelska.


Men faktum kvarstår: översättningar behövs! Texter behöver överföras med intakt stil och faktainnehåll, och det gör Medskrift med glädje och noggrannhet!

Arbetet görs med så kallad computer aided translation (datorassisterad översättning)  bland annat för att säkerställa en konsekvent terminologi, men det är ändå översättarens kunskap och förmåga som avgör sluttextens kvalitet.


Språkgranskning är en viktig del av arbetet med en text, och man ska inte underskatta slutfinishens betydelse för vilket intryck en text gör på sin läsare. Det har gjorts  under-sökningar där två läsargrupper fått ta del av varsin text som endast skiljer sig åt inbördes genom att den ena innehåller ett antal språkfel. Deltagarna som fick läsa texten med språkfel skattade generellt texten som sämre och innehållet som mindre tillförlitligt än de andra deltagarna. Låt inte det hända din text! Låt istället en erfaren språkgranskare gå igenom texten så att dess budskap utan problem når fram till den avsedda målgruppen.


                                                      Kontakta Medskrift! 


                                         Skicka in din text med önskemål

                                  om leveransdatum och få ett prisförslag:

                                                elisabet@medskrift.se.  

  

 

                                                                          

•  F-skattsedel  •  elisabet@medskrift.se •  0702-47 63 09 •  Bg 5305-2643 •